logo-header.png

Tập đoàn Kurita

Trong hơn 70 năm, kể từ khi thành lập vào năm 1949, Kurita Water Industries luôn hoạt động trong hai lĩnh vực “nước và môi trường”.

Tập đoàn Kurita cung cấp các giải pháp toàn diện bằng cách kết hợp các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ đa dạng của mình trong sản phẩm, dịch vụ và công nghệ xử lý nước. Chúng tôi đã thành lập các cơ sở R&D tại Nhật Bản, Đức và Singapore, nơi tập trung phát triển các sản phẩm và công nghệ phù hợp với đặc điểm và nhu cầu thị trường của từng khu vực, bằng cách ứng dụng hiệu quả các công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ cao. Với 58 công ty thuộc Tập đoàn Kurita tại 18 quốc gia và khu vực. Tổng doanh thu năm 2018 của Kurita đạt khoảng 2,11 tỷ USD.

TRIẾT LÝ

“Nghiên cứu và hiểu rõ các đặc tính của nước, chúng tôi góp phần tạo nền một môi trường mà ở đó con người và tự nhiên hài hòa với nhau”

 

SỨ MỆNH

Tại Tập đoàn Kurita, sứ mệnh của chúng tôi là giúp cho con người và tự nhiên cùng tồn tại hài hòa và thịnh vượng bằng việc áp dụng những công nghệ tiến tiến nhất mà chúng tôi đã và đang trau dồi trong lĩnh vực xử lý nước

Kurita-GK Việt Nam

Kurita-GK Việt Nam được thành lập từ tháng 10 năm 2016. Trực thuộc công ty TNHH Kurita-GK Chemical - Thái Lan và Tập đoàn Kurita Water Industries - Nhật Bản.

“Nghiên cứu và hiểu rõ các đặc tính của nước, chúng tôi góp phần tạo nền một môi trường mà ở đó con người và tự nhiên hài hòa với nhau” – Kurita-GK Việt Nam luôn luôn nghiên cứu giải quyết những vấn đề về xử lý nước và luôn nỗ lực không ngừng theo đuổi những giá trị riêng biệt để phát triển những dòng sản phẩm đa dang, cung cấp tất cả các yếu tố cần thiết cho một chương trình xử lý hiệu quả

MẠNG LƯỚI KURITA TOÀN CẦU