logo-header.png

Kết nối với chúng tôi

Kurita-GK Vietnam Co., Ltd.
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, cung cấp hóa chất và thiết bị dùng trong xử lý nước, quá trình sản xuất khác.